1. Come into ones mind

  ♪ കമ് ഇൻറ്റൂ വൻസ് മൈൻഡ്
  1. ക്രിയ
  2. ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക
 2. Come to ones mind

  ♪ കമ് റ്റൂ വൻസ് മൈൻഡ്
  1. ക്രിയ
  2. ഓർമ്മിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക