1. Comparison

  ♪ കമ്പെറസൻ
  1. നാമം
  2. താരതമ്യചിന്തനം
  3. തുലനെ ചെയ്യൽ
  4. തുല്യത
  1. -
  2. ഉപമ
  3. സാദൃശ്യം
  1. നാമം
  2. ഔപമ്യം
  1. -
  2. തുലനം
  1. നാമം
  2. തുല്യത ആരാഞ്ഞുള്ള നോട്ടം
  3. സാമ്യചിന്ത
  1. -
  2. താരതമ്യത
  3. ഉപമിക്കൽ
  4. ഉദാഹരിക്കൽ
 2. Beyond comparison

  ♪ ബിാൻഡ് കമ്പെറസൻ
  1. വിശേഷണം
  2. അതുല്യമായ
 3. Comparisons are odious

  ♪ കമ്പെറസൻസ് ആർ ഔഡീസ്
  1. -
  2. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഴമൊഴി. "ആളുകളേയും വസ്തുക്കളേയും അവരവുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ചു വേണം വിലയിരുത്തുക, മറിച്ച് മറ്റു ആളുകളുമായോ വസ്തുക്കളുമായോ അരുത്"

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക