1. Corroborative

  ♪ കറാബർറ്റിവ്
  1. വിശേഷണം
  2. ഉറപ്പു നൽകുന്ന
  3. ദൃഢീകരിക്കുന്ന
  4. ഉറപ്പു കൊടുക്കുന്ന
  5. തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന
 2. Corroborant

  1. നാമം
  2. ബലവർദ്ധകൗഷധം
  3. വാജീകരണൗഷധം
 3. Corroborate

  ♪ കറാബറേറ്റ്
  1. ക്രിയ
  2. ദൃഢീകരിക്കുക
  3. സ്ഥിരീകരിക്കുക
  4. ഉറപ്പിക്കുക
  5. ബലപ്പെടുത്തുക
  6. പുതിയ തെളിവിലൂടെ ഉറപ്പാക്കുക
  7. ഉറപ്പാക്കുക
 4. Corroboration

  ♪ കറോബറേഷൻ
  1. നാമം
  2. ദൃഢീകരണം
  3. ഉപോദ്ബലനം
  4. ദൃഢീകരിക്കുന്ന തെളിവ്
  5. സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ
  6. പ്രമാണീകരണം
  7. ബലപ്പെടുത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക