1. Cricket

  ♪ ക്രികറ്റ്
  1. നാമം
  2. ക്രിക്കറ്റുപന്തുകളി
  3. മണ്ണട്ട
  4. ക്രിക്കറ്റുകളി
  5. ചീവീട്ക്രിക്കറ്റ് കളി
  6. ചീവീട്
  7. ചിൽവണ്ട്
  8. വടിയും പന്തുംകൊണ്ടുള്ള ഒരുകളി
 2. Cricketer

  1. നാമം
  2. ക്രിക്കറ്റുകളിക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക