1. Crouch

  ♪ ക്രൗച്
  1. ക്രിയ
  2. അടിപണിയുക
  3. കുനിയുക
  4. പതുങ്ങുക
  5. പമ്മുക
  6. നീചവിനയം കാട്ടുക
  7. നമസ്കരിക്കുക
  8. താണു വണങ്ങുക
  9. പേടികൊണ്ടോ ഒളിക്കാൻ വേണ്ടിയോ കുനിയുക
  10. കുന്പിടുക
  11. കുതിച്ചുചാടാനായി കിടക്കുക
 2. Crouched

  ♪ ക്രൗച്റ്റ്
  1. വിശേഷണം
  2. കുനിഞ്ഞ
  1. -
  2. പതുങ്ങിയ
  1. വിശേഷണം
  2. കുനിഞ്ഞിരുന്ന
  3. താണു വണങ്ങിയ
  1. ക്രിയ
  2. പതുങ്ങി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക