1. Demand draft

    ♪ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്
    1. നാമം
    2. ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പണമായി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് (ബാങ്കിനുള്ള നിർദ്ദേശം)
    3. ആവശ്യപ്പെടുന്പോൾ പണമായി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് (ബാങ്കിനുള്ള നിർദ്ദേശം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക