1. Doormat

    1. നാമം
    2. ഷൂസും മറ്റും തുടക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതിലിനടുത്തുള്ള ഒരു തുണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക