1. Drip

  ♪ ഡ്രിപ്
  1. ക്രിയ
  2. ഊറ്റുക
  1. നാമം
  2. തുള്ളി
  1. ക്രിയ
  2. ഇറ്റിറ്റുവീഴുക
  3. ഒലിക്കൽ
  1. -
  2. ഇറ്റിറ്റുവീഴൽ
  1. ക്രിയ
  2. തുള്ളിയായി വീഴുക
  3. ഉറ്റിക്കുക
  4. നനഞ്ഞു കുതിരുക
  1. നാമം
  2. ഡ്രിപ്പ് കൊടുക്കൽ
  1. -
  2. തുളളിയായി വീഴുക
  3. ഇറ്റിറ്റു വീഴ്ത്തുക
  1. നാമം
  2. വെളളമൊലിക്കുക
 2. Drips

  ♪ ഡ്രിപ്സ്
  1. ക്രിയ
  2. തുള്ളിയായി വീഴുക
 3. Dripped

  ♪ ഡ്രിപ്റ്റ്
  1. ക്രിയ
  2. ഒഴുകുക
  3. തുള്ളിയായി വീഴ്ത്തുക
  4. ഒലിക്കുക
  5. ഇറ്റിറ്റുവീഴുക
  1. നാമം
  2. ചോർച്ച
  3. തുള്ളിതുള്ളിയായുള്ള വീഴ്ച
 4. Drip dry

  1. ക്രിയ
  2. തുണി ചുളിവില്ലാതെ തണലിൽ വിരിച്ച് ഉണക്കുക
 5. Dripping

  ♪ ഡ്രിപിങ്
  1. നാമം
  2. കൊഴുപ്പ്
  1. -
  2. ഇറ്റിറ്റു വീഴൽ
  1. വിശേഷണം
  2. നനഞ്ഞൊലിക്കുന്ന
  3. ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന
  4. തുള്ളിയായി വീഴുന്ന
 6. Dripping wet

  ♪ ഡ്രിപിങ് വെറ്റ്
  1. വിശേഷണം
  2. നനഞ്ഞൊലിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക