1. Early to bed and early to rise

    ♪ എർലി റ്റൂ ബെഡ് ആൻഡ് എർലി റ്റൂ റൈസ്
    1. ക്രിയ
    2. നേരത്തേ ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക