1. Fold

  ♪ ഫോൽഡ്
  1. നാമം
  2. തിരുസഭ
  1. ക്രിയ
  2. മൂടുക
  1. നാമം
  2. സമ്മേളനം
  1. ക്രിയ
  2. ചുരുട്ടുക
  3. ചുരുളുക
  4. തീരുക
  1. നാമം
  2. ഇരട്ടി
  1. ക്രിയ
  2. പൊതിയുക
  3. മടക്കുക
  1. നാമം
  2. ആല
  1. ക്രിയ
  2. ഞൊറിയുക
  1. നാമം
  2. ആട്ടിൻ തൊഴുത്ത്
  1. ക്രിയ
  2. സമാപിക്കുക
  3. ഞെറിയുക
  1. നാമം
  2. ഇതിലുള്ള ആടുകൾ
  1. ക്രിയ
  2. ആലയിലിട്ടടയ്ക്കുക
  1. നാമം
  2. ഞെറി
  3. ആടുകളെ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വളപ്പ്
  4. പാറക്കെട്ടുകളുടെ മടക്ക്
  5. മടക്കുന്ന അടയാളം
  1. ക്രിയ
  2. മറയ്ക്കുക
  3. മിടയുക
 2. Folds

  ♪ ഫോൽഡ്സ്
  1. നാമം
  2. മടക്കുകൾ
 3. Tw-fold

  1. വിശേഷണം
  2. രണ്ടുമടങ്ങായ
 4. To fold

  ♪ റ്റൂ ഫോൽഡ്
  1. ക്രിയ
  2. മടക്കുക
 5. Fold up

  ♪ ഫോൽഡ് അപ്
  1. ക്രിയ
  2. മടങ്ങുക
  3. ചുരുട്ടിക്കെട്ടുക
  4. ഗുണീകരിക്കുക
  5. തമ്മിൽ പിണയുക
 6. Folding

  ♪ ഫോൽഡിങ്
  1. വിശേഷണം
  2. മടക്കിവയ്ക്കാവുന്ന
  1. ക്രിയ
  2. മടക്കൽ
 7. Fold in

  ♪ ഫോൽഡ് ഇൻ
  1. ക്രിയ
  2. ചേർക്കുക
 8. Nine fold

  ♪ നൈൻ ഫോൽഡ്
  1. നാമം
  2. ഒൻപതിരട്ടി
 9. Fold into

  ♪ ഫോൽഡ് ഇൻറ്റൂ
  1. ഉപവാക്യ ക്രിയ
  2. ആഹാരമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേരുവയെ മറ്റൊന്നിനോട് പതുക്കെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചേർക്കുക
  3. ആഹാരമുണ്ടാക്കുന്പോൾ ഒരു ചേരുവയെ മറ്റൊന്നിനോട് പതുക്കെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചേർക്കുക
 10. Twenty fold

  ♪ റ്റ്വെൻറ്റി ഫോൽഡ്
  1. വിശേഷണം
  2. ഇരുപതിരട്ടിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക