1. Franco

  ♪ ഫ്രാങ്കോ
  1. നാമം
  2. ഫ്രാൻസ്, ഫ്രഞ്ച് എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലുള്ള ഉപസർഗം
  1. പൂർവ്വപ്രത്യയം
  2. ഫ്രാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്
  3. ഫ്രഞ്ച് ജനത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക