1. Gaberdine

    1. നാമം
    2. പരുത്തിയും രോമവും ചേർത്തുള്ള തുണി കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ഒരു പുറങ്കുപ്പായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക