1. ✏️

  Hand and glove

  ♪ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലവ്
  1. വിശേഷണം
  2. ഒരാളുമായി വളരെ അടുത്ത കൂട്ടുകെട്ടുള്ള✏️
 2. ✏️

  An iron hand in a velvet glove

  1. ക്രിയ
  2. മാന്യമായ രീതിയിൽ വളരെ കർശനമായി പെരുമാറുക✏️
 3. ✏️

  Hand in glove

  ♪ ഹാൻഡ് ഇൻ ഗ്ലവ്
  1. ഉപവാക്യം
  2. വലിയ കൂട്ടുക്കെട്ടിലായ✏️
  3. ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായ✏️
  4. അടുത്തുസഹകരിക്കുക✏️

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക