1. Hyacinth

  ♪ ഹൈസിൻത്
  1. നാമം
  2. സുഗന്ധമുള്ളതും മണിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ളതുമായ പുഷ്പങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു തരം ചെടി
 2. Water hyacinth

  1. നാമം
  2. കുളവാഴ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക