1. Tallow

  ♪ റ്റാലോ
  1. -
  2. മെഴുകുതിരി
  1. നാമം
  2. കൊഴുപ്പ്
  3. മൃഗനിണം
  4. വപ
  1. ക്രിയ
  2. പുഷ്ടിപ്പിക്കുക
  3. കൊഴുപ്പുപുരട്ടുക
  4. കൊഴുപ്പ് പുരട്ടുക
  1. -
  2. മേദസ്സ്
  3. സോപ്പ് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഉരുക്കിയ മൃഗക്കൊഴുപ്പ്
 2. Tallow-tree

  1. നാമം
  2. സസ്യക്കൊഴുപ്പുള്ള വൃക്ഷം
 3. Tallow-candle

  1. നാമം
  2. മെഴുകുതിരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക