1. To pass

  ♪ റ്റൂ പാസ്
  1. ക്രിയ
  2. കടന്നുപോവുക
 2. Come to pass

  ♪ കമ് റ്റൂ പാസ്
  1. ക്രിയ
  2. സംഭവിക്കുക
 3. Free pass

  ♪ ഫ്രി പാസ്
  1. -
  2. സൗജന്യ പ്രവേശനശീട്ട്
 4. Let pass

  ♪ ലെറ്റ് പാസ്
  1. ഭാഷാശൈലി
  2. സാരമില്ല
 5. Let something pass

  ♪ ലെറ്റ് സമ്തിങ് പാസ്
  1. ക്രിയ
  2. ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുക
 6. Make a pass at

  1. ക്രിയ
  2. ശൃഗാരസമീപനം നടത്തുക
 7. Mountain pass

  ♪ മൗൻറ്റൻ പാസ്
  1. നാമം
  2. ചുരം
 8. Pass away

  ♪ പാസ് അവേ
  1. ക്രിയ
  2. മരിക്കുക
  3. അവസാനിക്കുക
 9. Pass by

  ♪ പാസ് ബൈ
  1. ക്രിയ
  2. അവഗണിക്കുക
  3. ഒപ്പമെത്തി പിന്നിടുക
  4. പിന്നിട്ടു നടക്കുക
  5. കടന്നുപോവുക
 10. Pass lightly

  ♪ പാസ് ലൈറ്റ്ലി
  1. ക്രിയ
  2. പരീക്ഷയിൽ ഉരുണ്ടു പിരണ്ടു പാസ്സാവുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക