1. Ulcerous

  1. വിശേഷണം
  2. പഴുപ്പുള്ളതായ
  3. ദുർന്നടുപ്പുകാരായ
  4. പുണ്ണുള്ളതായ
 2. Peptic ulcer

  ♪ പെപ്റ്റിക് അൽസർ
  1. നാമം
  2. കുടൽവ്രണം
 3. Mouth ulcer

  1. നാമം
  2. വായ് പുണ്ണ്
 4. Ulcerated

  1. വിശേഷണം
  2. വ്രണീഭവിച്ച
 5. Ulceration

  ♪ അൽസറേഷൻ
  1. നാമം
  2. പുണ്ൺ
  3. വ്രണം
 6. Ulcers

  ♪ അൽസർസ്
  1. നാമം
  2. വ്രണങ്ങൾ
 7. Ulcer

  ♪ അൽസർ
  1. നാമം
  2. പുണ്ൺ
  3. വ്രണം
  1. -
  2. ദുഷിപ്പിക്കുന്ന സ്വാധീനമോ അവസ്ഥയോ
  3. പഴുപ്പ്
  4. ദുർന്നടപ്പ്
 8. Ulcerate

  1. ക്രിയ
  2. വ്രണപ്പെടുത്തുക
  3. വ്രണമുണ്ടാക്കുക
  4. നാഡീവ്രണം ജനിപ്പിക്കുക
  5. പുണ്ണായിത്തീരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക