1. Vair

    1. നാമം
    2. ചുവന്ന നിറമുള്ള ഒരു തരം അണ്ണാറക്കണ്ണനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മൃദുരോമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക