1. Video conference

    ♪ വിഡീോ കാൻഫർൻസ്
    1. -
    2. ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ് ,വീഡിയോ തുടങ്ങിയ നെറ്റ്വർക്കുകളിലൂടെ നടത്തുന്ന കോൺഫറൻസ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക