1. ✏️

    Yashmak

    1. നാമം
    2. പർദ്ദ✏️
    3. മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ മുഖാവരണം✏️
    4. കണ്ണിനു താഴോട്ടുള്ള മുഖഭാഗങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ മുഖാവരണം✏️

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക