1. അംബാസഡർ

    1. നാ.
    2. സ്ഥാനപതി, നയതന്ത്രപ്രതിനിധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക