1. ആനന്ദപ്രഭവം

    1. നാ.
    2. ശുക്ലം, രേതസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക