1. ആലപനം

    1. നാ.
    2. ആലാപനം
  2. ആലാപനം

    1. നാ.
    2. രാഗവിസ്താരം, ആലാപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക