1. ആർച്ചുബിഷപ്പ്

    1. -
    2. മെത്രാപ്പോലീത്ത, പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്രാൻ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക