1. പരേതഭർത്താവ്

    1. നാ.
    2. യമൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക