1. പലത്

  1. നാ.
  2. അനേകം
 2. പലിത

  1. വി.
  2. വയസ്സായ, നരച്ച
 3. പലിതി

  1. വി.
  2. നരയുള്ള
 4. പാലിത

  1. വി.
  2. പാലിക്കപ്പെട്ട
 5. പൊല്ലാത

  1. വി.
  2. കടുപ്പമുള്ള
  3. ചീത്തയായ, കൊള്ളരുതാത്ത
  4. ശോഭിക്കാത്ത
 6. പ്ലുതി

  1. നാ.
  2. ചാട്ടം
  3. നീരൊഴുക്ക്
  4. പ്ലവനം
  5. സ്വരം നീട്ടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക