1. ബിരിയാണി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ഭക്ഷണപദാർഥം, മാംസവും മസാലയും ചേർത്തു നെയ്യിൽ വറട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ചോറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക