1. Buy in

  ♪ ബൈ ഇൻ
  1. ക്രിയ
  2. സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുക
 2. Buy a pig in a poke

  1. ക്രിയ
  2. ഒരു വസ്തു കാണാതെ അല്ലെങ്കിലതിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യമറിയാതെ അതു വാങ്ങുക
  3. പരിശോധിക്കാതെ വാങ്ങുക
 3. Buy for a song

  1. ക്രിയ
  2. നിസ്സാരവിലക്ക് വാങ്ങുക
 4. To buy

  ♪ റ്റൂ ബൈ
  1. ക്രിയ
  2. വാങ്ങുക
 5. Buy up

  ♪ ബൈ അപ്
  1. ക്രിയ
  2. പണം കൊടുത്ത് ആവതും സ്വായത്തമാക്കുക
 6. Abstention from buying

  ♪ അബ്സ്റ്റെൻചൻ ഫ്രമ് ബൈിങ്
  1. ക്രിയ
  2. വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്ൻ വിട്ടു നിൽക്കുക
 7. Buy in to

  ♪ ബൈ ഇൻ റ്റൂ
  1. ക്രിയ
  2. ഷെയർ വാങ്ങുക
  1. -
  2. തുകയച്ച്
 8. Buy off

  ♪ ബൈ ഓഫ്
  1. ക്രിയ
  2. അവകാശം വാങ്ങുക
 9. Buy over

  ♪ ബൈ ഔവർ
  1. ക്രിയ
  2. കൈക്കൂലി നൽകി വശത്താക്കുക
 10. Buy

  ♪ ബൈ
  1. ക്രിയ
  2. കൈക്കൂലി കൊടുക്കുക
  1. നാമം
  2. വാങ്ങൽ
  1. ക്രിയ
  2. വാങ്ങുക
  3. വിലയ്ക്കെടുക്കുക
  4. വിലയ്ക്കു വാങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക