1. Widely

  ♪ വൈഡ്ലി
  1. അവ്യയം
  2. ദൂരെ
  1. വിശേഷണം
  2. വിശാലമായി
  1. അവ്യയം
  2. പരക്കെ
  1. -
  2. വൻതോതിൽ
  1. വിശേഷണം
  2. വിപുലമായി
  1. ക്രിയാവിശേഷണം
  2. വ്യാപകമായി
  3. വിസ്താരമായി
 2. Dead to the wide

  ♪ ഡെഡ് റ്റൂ ത വൈഡ്
  1. വിശേഷണം
  2. അബോധാവസ്ഥയിലായ
 3. Far and wide

  ♪ ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ്
  1. -
  2. എല്ലായിടവും
  1. വിശേഷണം
  2. വിശാലമായി
 4. Give a wide berth

  1. ക്രിയ
  2. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ അകറ്റിനിർത്തുക
 5. Give wide berth to

  ♪ ഗിവ് വൈഡ് ബർത് റ്റൂ
  1. ക്രിയ
  2. അകന്ൻ നിൽക്കുക
 6. High wide and handsome

  ♪ ഹൈ വൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻസമ്
  1. വിശേഷണം
  2. അല്ലലില്ലാത്ത
  3. സ്റ്റൈലോടുകൂടിയ
 7. Of wide fame

  ♪ ഓഫ് വൈഡ് ഫേമ്
  1. വിശേഷണം
  2. വിപുലഖ്യാതിയുള്ള
 8. The wide world

  ♪ ത വൈഡ് വർൽഡ്
  1. നാമം
  2. ഈ വിശാലമായ മനുഷ്യലോകം
 9. Wide generalization

  ♪ വൈഡ് ജെനർലിസേഷൻ
  1. നാമം
  2. വിശാല സാമാന്യവൽക്കരണം
 10. Wide of the mark

  ♪ വൈഡ് ഓഫ് ത മാർക്
  1. വിശേഷണം
  2. തീർത്തും അബദ്ധമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക